Khử trùng Container

Một trong những đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất trong giao thương quốc tế là vận tải bằng đường biển, hàng hóa được đóng vào Container để vận chuyển.


Một trong những đường vận chuyển hàng hóa lớn nhất trong giao thương quốc tế là vận tải bằng đường biển, hàng hóa được đóng vào Container để vận chuyển. Như vậy, việc khử trùng hàng hóa trong container trước khi xuất khẩu là quy định Quốc tế về kiểm dịch nhằm kiểm soát và hạn chế tối đa việc phát tán các đối tượng côn trùng, sinh vật hại giữa các quốc gia trên thế giới bằng con đường lưu thông hàng hoá.

Chi nhánh Công ty Cổ  phần Trừ  mối – Khử trùng Chúng tôi, Một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khử trùng đã được Cục Bảo Vệ Thực Vật – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *